Particuliere graven

Begraven

kent vele soorten particuliere graven, van zandgraven voor één overledene tot bovengrondse arcadegraven, waarin vijf overledenen kunnen worden bijgezet.

Particuliere graven worden ook wel familiegraven, huurgraven, koopgraven e.d. genoemd. Het zijn graven waarover de rechthebbende voor een bepaalde periode kan beschikken. De rechthebbende beslist wie er in het graf begraven wordt, welk monument er op het graf komt en over de grafrechten.

In een particulier graf is ruimte voor eenzelfde aantal asbussen als kisten. In een graf van twee lagen kunnen dus én twee kisten én twee asbussen worden bijgezet. De asbus kan behalve in het graf ook in een sierurn op het graf worden geplaatst.

Wij geven particuliere graven uit voor 10, 20 of 30 jaar. Na deze eerste uitgiftetermijn kan het grafrecht keer op keer met periodes van 5, 10 of 20 jaar worden verlengd. Voor particuliere graven geldt een verplichte bijdrage aan het algemeen onderhoud van de begraafplaats. Daarnaast blijft u zelf verantwoordelijk voor uw graf inclusief de bedekking.

Via een buis wordt de asbus bijgezet in het bestaande familiegraf.
Overzichtsfoto.
Oude familiegraven.
Dubbel familiegraf, waarin maximaal vier overledenen kunnen worden bijgezet.