Algemene graven

Begraven

In een algemeen graf worden in volgorde van overlijden twee onbekenden boven elkaar begraven. Wij bepalen de plek. Op een algemeen graf kan een gedenktegel van 50 cm breed, 50 cm hoog en 5 cm dik worden geplaatst, liggend of op een roefje. Na 10 jaar wordt het graf geruimd en wordt de overledene herbegraven in een verzamelgraf, dat niet voor publiek toegankelijk is.

Wij brengen voor een algemeen graf GEEN onderhoudskosten in rekening. Voor het plaatsen van een gedenktegel op het graf is een vergunning nodig. Meestal wordt dit geregeld door de steenhouwer, waar u de tegel bestelt.